Your browser is not supported. Please use IE 8 or above.

МАКЕДОНИЈА - FYROM

Local Business - Global Network ®

BNI - The World's Largest Referral Organization

BNI (Business Network International) Мисија

е најголема организација на светот за бизнис и претприемачко вмрежување. На своите членови им нуди можност за придобивање на нови клиенти, контакти и размена на идеи.

BNI Филозофија

Темел на работењето на сите групи е BNI филозофијата Givers Gain®, што може да се преведе како »Кој дава, тој добива« и значи взаемна меѓусебна помош и поддршка во групата. Сите ние кои сме дел од BNI веруваме, дека со меѓусебното поврзување и соработка ќе ни оди полесно и дека со таквото работење можеме сите да имаме придобивка.
повеќе информации


Статистика 2016

BNI Свет                                         

  • 7.300 BNI групи                                     
  • 210.000 вклучени компании                   
  • 10,85 милиони деловни упатници 
  • 9,3 милијарди $ остварени бизниси          

 

 

 Дали знаевте? 

98% од компаниите сметаат на придобивање на нови клиенти со помош на огласување од уста на уста,

а само 3% од компаниите имаат систем за придобивање на нови клиенти по пат на огласување од уста на уста.

BNI е систем за придобивање на нови клиенти по пат на огласување од уста на уста. 


 

На каков начин работи BNI?

BNI на локално подрачје организира групи на претприемачи / бизнисмени, во кои истите преку лични препораки си помагаат до нови клиенти. BNI има развиено систем за придобивање на нови клиенти, кој на групите им нуди структурирана и позитивна деловна околина.

 

Како да се придружите?

Вашиот прв чекор, е да ја побарате BNI групата, која работи во вашата близина, во Скопје и да ја посетите како посетител. На состанокот ќе ги добиете сите потребни информации за организацијата и работењето на групата. Состаноците на секоја група се одржуваат еднаш неделно од 7.00 до 8.30; по состанокот следи појадок.

 

 

 

 

BNI HQ NEWS RSS FEED

BNI

Copyright BNI. All Rights Reserved. All company names, product names logos included here may be registered trademarks or service marks of their respective owners.